Večerní prohlídky skleníků v Růžové zahradě

11. října 2023 | Zámek Konopiště - Konopiště 1, Konopiště

Večerní prohlídka krásně osvětlených skleníků.

Vstupné 120,- Kč/osoba.