Beseda pro rodiče: První pomoc u dětí

19. října 2023 | herna MC Hvězdička - Benešov | 100 ,- Kč

Přednášející: Kateřina Voňková, pracující u záchranné služby 

Obsahová náplň: 
Účastníci se na besedě dozví nebo si připomenou základní informace ke zdravotní prevenci u dětí, dále se seznámí nebo si připomenou pravidla první pomoci u dětí. Součástí je praktický nácvik KPR (kardiopulmonární resuscitace). Kurz je dvouhodinový. 

Vstupné: 100 Kč 

Přihlasit se můžete prostřednictvím odkazu