Školní zralost – Beseda pro rodiče

28. února 2024 | Online - Benešov | zdarma,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Dušková, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, Benešov; PhDr. Radka Pikorová, školní psycholožka; PaedDr. Hana Procházková, ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 

Obsahová náplň: 

Na besedě se zaměříme na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost. Jaké jsou příčiny a důsledky školní nezralosti či nepřipravenosti. Dále také jaká je role rodiny, mateřské školy a základní školy. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy, jak si zvykat na školu a jaký je význam přípravné třídy. Dozvíte se také, jaká je role poradenského pracoviště, jak na školní zralost nahlíží psycholog, jak řešit odklad školní docházky a v neposlední řadě jaká je školská legislativa související se zahájením povinné školní docházky. 

Besedu pořádáme ve spolupráci s MAP ORP Benešov a Posázaví o.p.s. 

Účast, prosíme, nahlaste na info@posazavi.com. Nutné. Link pro přihlášení Vám zašleme po Vaší registraci.