Osudy zahraničních vojáků z Benešovska

5. června 2024 | Městská knihovna Benešov - Benešov

Besedu o osudech zahraničních vojáků připravil historik Vojenského historického ústavu PhDr. Jiří Plachý, PhD. ve spolupráci s Českým svazem protifašistických bojovníků.