Ve společné krajině

12. června 2024 - 12. července 2024 | Městská výstavní síň - Benešov

Výstava Ve společné krajině je výsledkem dílčí edukační spolupráce Muzea umění a designu s neziskovými a inkluzivními institucemi. Společně v Městské výstavní síni představíme výtvarnou krajinu jako společný prostor, který jsme v průběhu roku vytvářeli skrze tvůrčí proces se žáky a žákyněmi Základní školy a Praktické školy Benešov či klienty pečovatelského zařízení pro seniory Villani.

Vstup zdarma