O Červené Karkulce

22. listopadu 2023 | aula gymnázia Benešov - Benešov | 70 ,- Kč

V pohádce budou vystupovat i děti z kroužku „Hrajeme si na divadlo“. 

Představení je určeno především pro mladší děti, které se spolu se svými vrstevníky v novém prostředí učí soustředit na krátkou pohádku. Tomu odpovídá i délka, která by neměla přesáhnout 30 minut. 

Omezený přístup kočárkům – kočárky se nechávají v prostoru vstupního vestibulu.