Jan Durina: Weak season – komentovaná prohlídka

11. listopadu 2023 | Muzeum umění a designu Benešov - Malé náměstí 74, Benešov

Prohlídky proběhnou od 11.00 a 15.00

Weak Season (Slabé období) shrnuje zásadní momenty umělcovy dosavadní tvorby, která zahrnuje fotografii, performance, textilní tvorbu, kresbu, hudbu a umělecko-výzkumné projekty. Na výstavě se objeví jak díla z posledních let, tak úplně nová či dosud nevystavená díla zkoumající duševní zdraví, queer identitu a současné politicko-společenské otázky.

Kurátorka: Barbora Pavliš