Vznešenost zavazuje

19. dubna 2023 - 29. listopadu 2023 | Zámek Konopiště - Konopiště 1, Konopiště

Večerní prohlídka zámku, věnovaná přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. 

Vstupné 360,- Kč/osoba. Nutná předchozí rezervace.

Prohlídka zahrnuje i prostory a sbírkové předměty, které nejsou běžně návštěvníkům přístupné a vystavené, včetně unikátních fotografií ze Sarajeva.