Poutní mše svatá

28. října 2023 | Kostel sv. Šimona a Judy Bystřice - Kostelní, Bystřice

Římskokatolická farnost Bystřice, Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na

POUTNÍ MŠI SVATOU

pozvání přijal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant (PAN BAXANT SE BOHUŽEL Z DŮVODU NEMOCI POUTNÍ MŠE SVATÉ NEZÚČASTNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.)

od 10 hodin v bystřickém kostele sv. Šimona a Judy

Jste srdečně zváni!