Pohádka – Vánoce za časů našich prababiček

13. prosince 2023 | DIVADLO U JELENA BYSTŘICE - Ješutovo náměstí 14, Bystřice | 70,- Kč

Město Bystřice a MKIC Bystřice Vás zvou na pohádku

VÁNOCE ZA ČASŮ PRABABIČEK v podání Studia Dell´Arte

13.12.2023 od 17 hodin v DIVADLE V DOMĚ U JELENA

Vstupné 70 kč (prodej vstupenek v infocentru Bystřice od 22. 11. 2023).
 
Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů dnes známe už jen zlomek. A proto chceme naším divadelním představením připomenout dětem, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček, kdy místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, jaká bude v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se strachem, vyhlížely z oken adventní strašidla. Sotva odejdou dávná strašidla, nastává v našem představení čas vánoční, kdy s dětmi postavíme Betlém z loutek, zazpíváme koledy a vzpomeneme další krásné štědrovečerní zvyky, to aby dávné časy našich prababiček znovu ožily?