Koncert u kašny – Big Band Pacholata

17. července 2024 | Ješutovo náměstí Bystřice - Ješutovo náměstí 14, Bystřice

17. 7. 2024 od 19 hodin

Od vzniku orchestru v roce 1946 prakticky až do roku 1989 bylo nezbytnou povinností každé kapely, která chtěla účinkovat na veřejnosti, aby měla tzv. zřizovatele. Pacholata jich za dobu své existence měla několik. Tím prvním byl Junák, tedy místní organizace Skautů. Na notových pultech Pacholat se až do 30. listopadu 1947 tkvěla skautská lilie. Orchestr však postrádal kapelníka s koncesí a bez něj nebylo možno na veřejnosti vystupovat. Proto Pacholata přešla od Junáka pod ochranná křídla pana kapelníka Ferdinanda Svobody. V roce 1948 přichází do kapely Míla Kloc, erudovaný muzikant s licencí, a Pacholata se stávají jeho orchestrem. Jeho nástrojem však byla harmonika, a tak formálně v roce 1949 přecházejí Pacholata pod pana Mušku. Pak už ale nastává dlouhá éra, kdy orchestr je vlastně kapelou města Benešova a zřizovatelem Městské kulturní středisko. No a od roku 1989 existují Pacholata sama o sobě, hrají pouze na vlastní nástroje a vlastní aparaturu a podléhají sama sobě.